Tom veranderde van school

Tom veranderde zijn school. Hij kwam vanuit Beijing maar verhuisde met zijn familie naar Shanghai. Toen zijn nieuw leraar stelde hem voor zijn klasgenoten, iedereen aanschouwde hem met een nieuwsgierig gezicht. Hij lijkt intelligent met zijn grote hoofd.

Tijdens de les, de leraar liet iedereen om een stukje tekst te uitlezen. De leverling die las het stukje eerste uit kon al vertrekken. Tom was heel snel en vertrok de klas zodra hij afdeed. Toen hij vertrok de klas, lachte him de anders toe in zijn kop: Die luilakken van Shanghai, ze lukken niks!

Correctie

Tom veranderde van school. Hij kwam vanuit Beijing maar verhuisde met zijn familie naar Shanghai. Toen zijn nieuwe leraar hem aan zijn klasgenoten voorstelde, bekeek iedereen hem met een nieuwsgierig gezicht. Hij lijkt intelligent met zijn grote/groot hoofd.
Tijdens de les, liet de leraar iedereen een stukje lezen. De leerling die het eerste stukje las kon al vertrekken. Tom was heel snel en verliet de klas zodra hij klaar was/het stukje had gelezen. Toen hij vertrok uit de klas, lachte hij de anderen uit: “Die luilakken van Shanghai, ze kunnen niks/niets!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *